IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

FİRMA / ŞİRKET PROFİLİ

2012 yýlýnda kurulan LEMARKO TARIMSAL GÝRDÝLER VE PEYZAJ; özel gübreler, sebze tohumlarý gibi tarýmsal girdilerin pazarlanmasý ve peyzaj konularýnda faaliyet göstermektedir.

LEMARKO, zirai mühendislik odaklý hizmet anlayisi ile düzenli teknik hizmet vermekte olup, çiftçilerimizin özellikle üretim kalitesi ve verimin arttirilmasýný ve güvenli tarým ürünleri  yetiþtirmesini;  hedeflemektedir. Bu hedef doðrultusunda çiftçilerimilerimize ileri ve yeni teknolojiler sunmaktayýz.