IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

2012 yýlýnda kurulan LEMARKO TARIMSAL GÝRDÝLER VE PEYZAJ; özel gübreler, sebze tohumlarý gibi tarýmsal girdilerin pazarlanmasý ve peyzaj konularýnda faaliyet göstermektedir.

LEMARKO, zirai mühendislik odaklý hizmet anlayisi ile düzenli teknik hizmet vermekte olup, çiftçilerimizin özellikle üretim kalitesi ve verimin arttirilmasýný ve güvenli tarým ürünleri  yetiþtirmesini;  hedeflemektedir. Bu hedef doðrultusunda çiftçilerimize ileri ve yeni teknolojiler sunmaktayýz.

Söke: Hazırlanıyor.
İrtibat Söke: 0 533 566 58 90


Kuşadası Tel: 0 541 861 00 16
Kuşadası Adres: Nazilli Sitesi No: 511 Kadıkalesi Mah.

İletişim Formu